Magnus Sandberg: +46 (0) 70 292 89 63 

Dina fördelar

  • Du har alltid snabb och personlig service
  • Du får en fast kontaktperson
  • Professionell rådgivning och coachning av produkter och priser
  • Du får tillgång till et stort nätverk i Europa, både köp och försäljning
  • Bästa priserna i förhållande till kvalitet och kvantitet
  • Konventionellt och ekologisk
  • Du erbjuds transportlösningar, från lager till lager
  • Vi har inte valt ett varumärke - det är din upplevelse med våra övriga samarbetspartners som skapar det!

 
Kontakta oss
Du är välkommen att kontakte oss om du har någon fråga på telefon:
+46 (0)702 92 89 63 (Magnus Sandberg)
eller via kontaktformulären nedan:
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Besked:
 
ScanGrain ApS | Mimersvej 1 | DK-8722 Hedensted | Tel: +45 7610 4040 | Scangrain@scangrain.com | CVR/VAT: (DK)31862493